Danmarks Afholdsforening

: : Bliv medlem - her finder du adressen på din lokalforening : :

Forside

Historie

Afdelinger

Bestyrelse

Alkoholrådgivning

Nyheder

Blad

Oplysning

Links

 
   


 Brønderslev Afholdsforening

 ÅRSPROGRAM 2014

Møderne foregår i Bibliotekets Mødelokale 

Mejerigade 7, 9700 Brønderslev

JANUAR   Onsdag den 23. januar kl. 19.00

"Generalforsamling"

FEBRUAR   Lørdag den 15. februar kl. 14.00

"Stiftelsesfest 131 år"

MARTS   Torsdag den 20. marts kl. 19.00

Besøg af tempel Ridder Ordenen "Åben Forgård"

Tempel Ridder Ordenen er et ordensselskab, hvor man stræber mod høje etiske idealer og tilbyder et sted, hvor man opbygger sine indre menneskelige egenskaber i et afholdende miljø. Mange Tempelriddere er engagerede i afholds/misbrugsbekæmpende arbejde indenfor kirkesamfund/socialt arbejde. Indholdet i deres møder er normalt hemmelige, men det er kendt at de er af rituel karakter. Ordenen har udviklet et specielt ritual som de kalder "Åben Forgård", og det løfter lidt af sløret for, hvordan deres møder afholdes, hvad de står for og beskæftiger sig med. Herefter er der kaffe og socilt samvær og mulighed for at stille spørgsmål, samt få ydeligere information.

APRIL   Onsdag den 9. april kl. 19.00

Besøg af Steffen der deltog i TV2 programmet "Ultimatum"

Steffen var en af deltagerne i "Ultmatum" og vil som opfølgning på misbrugskonsulent Erik Hansens foredrag i uge 40 2013, berette om sit liv før han kom i behandling for hans alkoholmisbrug, og om optagelserne til programmet og interventionen, samt om det gode liv han som ædru har fået efter han har været i behandling.

MAJ   Onsdag den 14. maj kl. 19.00

Vi besøger "Rododendron Parken" i Brønderslev.                                                                 

Vi slutter af med kaffe og et besøg på Lokalhistorisk Arkiv

JUNI   Lørdag og søndag den 21. og 22. juni  

"Danmarks Afholdsforenings Årsmøde på "Hvalpsund Færgekro"                                           

Se program i Agitatoren

Juli måned   (ingen møde)  Måske finder vi på noget spontant?                                            

Alle er velkomne til at komme med et indspark

August   Lørdag den 23. august   

Fælles sommerudflugt for Danmarks Afholdsforening                                               

"Nærmere program tilsendes".                                                                               

Program findes senere under fanen nyheder               

SEPTEMBER   Onsdag den 17. september kl. 19.00

"Start på efterårssæsonen"  

OKTOBER   Onsdag den 1. oktober kl. 19.00 (uge 40) (se omtale under nyheder)

Arrangementet foregår i“Forsamlingsbygningen” Østergade 9, 9800 Hjørring

Onsdag d. 1 oktober 2014 kl. 19:00

Foredrag med journalist og forfatter Helge Kvam

I forbindelse med sundhedsstyrelsens landsdækkende kampagne "Alkoholfri uge" i uge 40 sætter Brønderslev Afholdsforening i år fokus på konsekvenser, tabu og berøringsangst omkring børn der vokser op i familier med alkoholproblemer. Foredraget handler dels om Helge Kvam´s egne historie om at være søn af en alkoholisk far, og om arbejdet med bogen "Flasken var vigtigere end mig", samt om at vi skal blive bedre til at spotte, hvilke signaler disse børn udsender og hjælpe dem.

TILMELDNING  TIL KAFFE:

Jan S. Jensen                 tlf. 2986 0931 / mail: jan-s-jensen@mail.dk

Henning Christensen tlf. 2073 4018 / mail: hcdybvad@get2net.dk     

OKTOBER   Lørdag den 25. og søndag den 26. oktober

Efterårskursus sidste week-end i oktober

Se program i Agitatoren       (eller kontakt din lokal afdeling)

NOVEMBER   Onsdag den 12. november kl. 19.00 

Foredrag ved Yngve Rasmussen

Yngve Rasmussen underholder og fortæller om AA_, hans arbejde,forfattervirksomhed vedrørende hans bog om skuespilleren Ole Thestrup. Samt sine musiske egenskaber.

DECEMBER   Onsdag den 3. december kl. 18.30

"Julefrokost med pakkespil" og socialt samvær

                                  ------------------------------

Brønderslev Afholdsforening ønsker alle sine

medlemmer og venner et godt og

lykkebringende nytår!

                                  -------------------------------

 

 

Brønderslev Afholdsforening
Formand:
Henning Christensen
Aalborgvej 442, st.th. 
9352 Dybvad
Tlf. 98 86 40 18 / 20 73 40 18
email:  HC@danmarks-afholdsforening.dk
Brønderslev Afholdsforening
bestyrelse:
Formand/kasserer
Henning Christensen 
Aalborgvej 442, st.th.
9352 Dybvad
Tlf. 98 86 40 18 / 20 73 40 18
email:    hcdybvad@get2net.dk

Næstformand
Kurt Madsen
Søndergade 20
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 39 98
email:   kurt.madsen@dlgmail.dk

Sekretær
Finn Albertsen
Strandvej 22
9970 Strandby
Tlf. 98 42 88 10 / 23 48 63 75

email:   albert@events.dk

 
 


Danmarks Afholdsforenings kontor - Skolevænget 6, Lunde - 5450 Otterup
Telefon og fax: 65 95 55 72 -  E-mail:
dkafhold@post10.tele.dk