Danmarks Afholdsforening

: : Læs AGITATOREN og vær opdateret på det alkoholpolitiske område : :

Forside

Historie

Afdelinger

Bestyrelse

Alkoholrådgivning

Nyheder

Blad

Oplysning

Links


        
Medlemsblad

          Medlemsbladet "AGITATOREN" kan nu også ses på nettet:      Link:   www:agitatoren.com    

                                                                Som medlem af Danmarks Afholdsforening modtager man AGITATOREN.

                                               Bladet udgives af foreningen AGITATOREN, og er derfor uafhængig af Danmarks Afholdsforening.

                                                        Bladet blev grundlagt i 1893 og er hermed et af de ældste afholdsblade i verden.

                                     Mange nye tanker på afholds- og misbrugsområdet har gennem tiderne fået deres dåb i 
AGITATORENs spalter. 

                                           Også i vores tid er AGITATOREN bladet, hvor den alkoholpolitiske situation kommenteres og drøftes. 

                             Bladet bringer interview med relevante personer - anmelder bøger og informerer om afholdsarbejdet i og uden for Danmark.

                                                                                        Bladet udkommer 6 gange årligt!

                     Agitatoren har en række spændende og engagerede skribenter og bladet er åben for alle relevante synspunkter inden for bladets område.

                                             Du er velkommen til at sende en kommentar til AGITATOREN til: agitatoren@gmail.com

 

 

 

                             Ansvarshavende redaktør: 

                  Benny Finderup
                   Toldbodgade 10, 1.th.
                 8800 Viborg
                 Tlf.  51 34 47 11

                   Email: agitatoren@gmail.com

 

 

                                                                           

                                                       

                                                                   Ønsker du et abonnement på AGITATOREN, kontakt da forretningsfører: 

                                                                                                          Leif Jensen
                                                                                                Blokhusvej 30, 9490 Pandrup
                                                                                                     Tlf. 60 18 28 64
                                                                                            Email: agitatorenkontor@gmail.com

                                                                               Danske Bank reg. nr. 1551 - kontonummer: 3 022 072

 

                                                              

                                                                

Danmarks Afholdsforenings kontor - Skolevænget 6, Lunde - 5450 Otterup
Telefon og fax: 65 95 55 72 -  E-mail:
KONTOR@danmarks-afholdsforening.dk